AVÍS LEGAL

OBJECTE

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.joanioscar.com del que és titular REFORMES JOAN I OSCAR, S.L.
La navegació pel lloc web li atribueix la condició d’USUARI d’est i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part deREFORMES JOAN I OSCAR, S.L., en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.
Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.
L’usuari, a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà enfront de REFORMES JOAN I OSCAR, S.L. o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent REFORMES JOAN I OSCAR, S.L. denegar o retirar l’accés i el seu ús a qualsevol moment.

1. IDENTIFICACIÓ
REFORMES JOAN I OSCAR, S.L., en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informa que:
• La seva denominació social és: REFORMES JOAN I OSCAR, S.L.
• El seu nom comercial és: REFORMES JOAN I OSCAR, S.L.
• El seu CIF és: B43673326
• El seu domicili social està en: CARRER PLATA, 8, NAU 3, 43006 TARRAGONA – TARRAGONA
• Està inscrita en el Registre Mercantil de TARRAGONA · Prenc: 1798 Foli: 198 · Fulla nº T-25056 – Inscripció 1ª

2. COMUNICACIONS
Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
• Tel.: 620878382
• Email: admin@joanioscar.com
• Adreça postal: CARRER PLATA, 8, NAU 3, 43006 TARRAGONA

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i REFORMES JOAN I OSCAR, S.L. es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ
El lloc web i les seves informacions són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, REFORMES JOAN I OSCAR, S.L. pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts al seu web a la prèvia formalització del corresponent contracte de prestació de serveis sota llicències.
L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a REFORMES JOAN I OSCAR, S.L. i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.
L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de REFORMES JOAN I OSCAR, S.L. i a no emprar-los para, entre uns altres:
1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de REFORMES JOAN I OSCAR, S.L.o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals REFORMES JOAN I OSCAR, S.L. presta els seus serveis.
3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de REFORMES JOAN I OSCAR, S.L. o de tercers i, si escau, extreure informació.
4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de REFORMES JOAN I OSCAR, S.L. o de tercers.
5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a la disposició de, REFORMES JOAN I OSCAR, S.L. o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
7. Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a REFORMES JOAN I OSCAR, S.L. sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.
En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.
Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de REFORMES JOAN I OSCAR, S.L., sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret algun sobre els mateixos.
La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.
L’establiment d’un hiperenlace no implica en cap cas l’existència de relacions entri REFORMES JOAN I OSCAR, S.L. i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de REFORMES JOAN I OSCAR, S.L. dels seus continguts o serveis.
REFORMES JOAN I OSCAR, S.L. no es responsabilitza de l’ús que cada usuari els doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base dels mateixos.

3.1 EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ
El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.
REFORMES JOAN I OSCAR, S.L. exclou, fins a on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:
1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera ejemplificativo, REFORMES JOAN I OSCAR, S.L. no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
Així mateix, REFORMES JOAN I OSCAR, S.L. declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fos d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. REFORMES JOAN I OSCAR, S.L. no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. REFORMES JOAN I OSCAR, S.L. no es responsabilitza de l’establiment de hipervínculos per part de tercers.

3.2 PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT
En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a REFORMIS JOAN I OSCAR, S.L. identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

3.3 PUBLICACIONS
La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

4. POLÍTICA DE PRIVADESA

4.1 Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable: REFORMES JOAN I OSCAR, S.L.
Finalitat: Prestar els serveis sol·licitats, mantenir comunicacions per a la consecució d’aquests i mantenir-li informat sobre la nostra activitat en general.
Legitimació: Execució d’un contracte. Consentiment de l’interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça admin@joanioscar.com.

4.2. Informació addicional sobre protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: REFORMES JOAN I OSCAR, S.L. – NIF: B43673326 – Adreça postal: CARRER PLATA, 8, NAU 3, 43006 TARRAGONA Telèfon: 620878382 – Correu electrònic: admin@joanioscar.com
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En REFORMES JOAN I OSCAR, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis concertats, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, mantenir comunicacions a prop dels mateixos, així com l’enviament de comunicacions inclusivament per correu electrònic, per mantenir-li informat sobre la nostra activitat en general.
Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre no sol·liciti la seva supressió, i en qualsevol cas, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats
• Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre la nostra activitat en general.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en REFORMES JOAN I OSCAR, S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, en els supòsits legalment establerts, tindrà dret a la portabilitat de les seves dades personals.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas REFORMES JOAN I OSCAR, S.L. deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma:
enviant un correu electrònic a admin@joanioscar.com o una carta a CARRERPLATA, 8, NAU 3, 43006 TARRAGONA
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

5. POLÍTICA DE COOKIES
Nostra Pàgina Web, pot utilitzar cookies pròpies i de tercers per oferir-li una millor experiència i servei, d’acord amb els seus hàbits de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació en la nostra política de cookies.

Què són les cookies?

Una “Cookie” és un petit arxiu que s’emmagatzema en l’ordinador de l’usuari, tablet, smartphone o qualsevol altre dispositiu amb informació sobre la navegació. El conjunt de “cookies”, ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, i ens permet saber que paginastroben els nostres usuaris útils i quins no.
Les cookies són essencials per al funcionament d’internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i usabilidad de la nostra web. Tingui en compte que les cookies no poden danyar el seu equip i que, en canvi, el que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre errors.
Tipus de cookies
La informació que li proporcionem a continuació li ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies:
• Cookies pròpies: Són aquelles que s’envien al seu equip des dels nostres propis equips o dominis i des del qual prestem el servei que ens sol·licita.
• Cookies de tercers: Són aquelles que s’envien al seu equip des d’un equip o domini que no és gestionat per nosaltres, sinó per una altra entitat col·laboradora. Com per exemple, les usades per xarxes socials, o per contingut extern com Google Maps.
• Cookies de sessió: Són cookies temporals que romanen en l’arxiu de cookies del seu navegador fins que abandona la pàgina web, per la qual cosa cap queda registrada en el disc dur del seu ordinador. La informació obtinguda per mitjà d’aquestes cookies, serveixen per analitzar pautes de tràfic a la web. A la llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per millorar el contingut i facilitar el seu ús.
• Cookies persistents: són emmagatzemades en el disc dur i nostra web les llegeix cada vegada que realitza una nova visita. Una cookiepermanent posseeix una data d’expiració determinada. La cookie deixarà de funcionar després d’aquesta data. Aquestes cookies les utilitzem, generalment, per facilitar els serveis de registre.
• Cookies tècniques: Són aquelles necessàries per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web. Permeten, per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, accedir a parts d’accés restringit, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per poder difondre vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials.
• Cookies de personalització: Són aquelles que li permeten accedir al servei amb unes característiques predefinides en funció d’una sèrie de criteris, com per exemple l’idioma, el tipus de navegador a través del com s’accedeix al servei, la configuració regional des d’on s’accedeix al servei, etc.
• Cookies d’anàlisi: Són aquelles que ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris dels serveis-prestats.
Per a això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l’oferta de productes i serveis que oferim.
• Cookies publicitàries: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que es poguessin incloure a la nostra pàgina web.
• Cookies de publicitat comportamental: Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada. Gràcies a elles, podem conèixer els hàbits de navegació en internet i mostrar-te publicitat relacionada amb el teu perfil de navegació.

En concret www.joanioscar.com utilitza les següents cookies:

A més, alguns Serveis poden utilitzar connectors amb xarxes socials tals com Faceboock o Twitter. Quan un usuari es registra en un Servei amb credencials d’una xarxa social, autoritza a la xarxa social a guardar una cookie persistent que recorda la seva identitat i li garanteix accés als Serveis fins que expiri.
L’usuari pot esborrar aquesta cookie i revocar l’accés als Serveis mitjançant xarxes socials actualitzant les seves preferències a la xarxa social que especifica.

A la pàgina web de REFORMES JOAN I OSCAR, S.L. vam utilitzar Google Analytics, un servei d’analítica web desenvolupada per Google, que presta un servei de mesurament i anàlisi de la navegació. Pot trobar més informació sobre aquest tema i inhabilitar l’ús d’aquestes cookiesen:

http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html

Configurar o Deshabilitar.

L’Usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció del seu navegador d’internet. En el cas que no es permeti la instal·lació de cookies és possible que no pugui accedir a algun dels serveis o que impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.
Pot trobar informació sobre com fer-ho, en relació amb els navegadors més comuns, en els links que s’inclouen a continuació.

• Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
• Firefox: http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies
• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es/&answer=95647
• Safari: http://suport.apple.com/kb/ph5042

Consentiment.

En navegar i continuar a la nostra pàgina web, ens indica que està consentint l’ús de les cookies abans enunciades, i en les condicions contingudes en la present Política de Cookies.

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

Contacta

Telèfon | 977 206 847

Mòbil | 620 878 382

C/ Plata, 8 nau 3 Pol. Ind. Riu Clar 43006 Tarragona

Volem treballar amb tu!

Oferim el millor servei i a més volem començar a treballar amb tu! Per a les teves reformes a tota la provincia de Tarragona contacta'ns per a demanar informació així com per resoldre qualsevol dubte que us pugui sorgir. Sempre amb ganes de treballar i fer coses noves!
 

Copyright © 2022 | IP Informática Pallaresos - desenvolupament i disseny web | www.informaticaelspallaresos.com | 977 857 294

Open chat
Contacta
Hola 👋 en que et podem ajudar?